Výhody fotovoltiky

Solárne fotovoltické panely

sú nepochybne to, čo ľudom príde na myseľ, keď hovoria o slnečnej energii. Ak vezmeme do úvahy, že za hodinu slnko vyprodukuje toľko solárnej energie, koľko by stačilo na pokrytie spotreby energie ľudstva po dobu jedného roka, potom je zelená energia pomocou solárnych FV panelov správnou voľbou!

Aké sú výhody fotovoltických panelov?

 1. FV panely poskytujú čistú - zelenú elektrickú energiu. Počas výroby elektriny z FV panelov nedochádza k žiadnym škodlivým emisiám skleníkových plynov, takže solárny PV je ekologický.
 2. Solárna energia je energia dodávaná prírodou - je teda bezplatná a bohatá!
 3. Slnečnú energiu je možné získať takmer všade, kde je slnečné svetlo
 4. Cena solárnych panelov v súčasnosti rýchlo klesá a očakáva sa, že sa budú znižovať aj v ďalších rokoch - solárne fotovoltické panely majú teda skutočne veľmi sľubnú budúcnosť z hľadiska ekonomickej životaschopnosti aj environmentálnej udržateľnosti.
 5. Fotovoltaické panely prostredníctvom fotoelektrického javu vyrábajú elektrinu spôsobom priamej výroby elektriny
 6. Náklady na prevádzku a údržbu FV panelov sa považujú za nízke, takmer zanedbateľné v porovnaní s nákladmi na iné systémy obnoviteľnej energie
 7. FV panely nemajú žiadne mechanicky pohyblivé časti, v dôsledku toho majú oveľa menšie poruchy alebo menej údržby ako iné systémy obnoviteľnej energie (napr. veterné turbíny, tepelné čerpadlo)
 8. Dlhá životnosť FV panelov, po 25 rokoch užívania min. 85 % nominálneho výkonu
 9. FV panely sú úplne tiché a neprodukujú vôbec žiadny hluk; sú teda dokonalým riešením pre mestské oblasti a pre bytové aplikácie
 10. Z dôvodu rastúcej spotreby elektriny ako aj jej samotnej ceny, či už v domácnostiach alebo v priemysle sa stále zvyšuje efektívnosť fotovoltických systémov
 11. Pretože solárna energia sa zhoduje s energetickou potrebou na chladenie, FV panely môžu poskytnúť efektívne riešenie špičiek energetickej náročnosti - najmä v horúcich letných mesiacoch, keď je vysoká energetická náročnosť.
 12. Aj keď ceny solárnych panelov zaznamenali v posledných rokoch drastické zníženie a stále klesajú, solárne fotovoltaické panely sú jedným z hlavných systémov obnoviteľnej energie, ktoré sú podporované prostredníctvom vládneho dotačného financovania („Zelená domácnostiam“, Fondy EU.); teda finančná motivácia pre FV panely robí zo solárnych panelov atraktívnu alternatívu investovania.
 13. Obytné solárne panely sa ľahko inštalujú na strechy alebo na zem, bez vážneho zásahu do bytového prostredia.