Fotovoltaický
obchod

Rešenia
na mieru

Realizácia
FV elektrární

Elektroinštalačné práce
a revízie elektrických zariadení

Rodinné domy – ideálne riešenie pre domy s elektrickým ohrevom vody, elektrickým kúrením, tepelným čerpadlom, klimatizáciou ako aj ďalšími elektro spotrebičmi. Možnosť zvýšenia efektivity systému pomocou uloženia prebytočnej energie pomocou takzvanej Virtuálnej batérie. Elektrinu vyrobenú počas dňa, ktorú nespotrebujete dodáte do siete a v čase potreby si ju zoberiete späť.


Lokálny zdroj do veľkosti 500 kW. Pre väčšie inštalácie, ako sú obchodné domy, sklady, haly, kancelárske priestory a rôzne priemyselné objekty je percento pokrytia elektrickej energie z fotovoltického systému najlepším pomerom medzi výškou investície a výkonom elektrárne. Rovnako je vzhľadom na legislatívu v krajinách EU najefektívnejšia využiteľnosť takto vyrobenej elektrickej energie. Užívateľ takto výrazne znížiť svoj mesačný účet za elektrinu, vrátane vysokých distribučných poplatkov. Investičný náklad je možné financovať aj externe pomocou banky a dosiahnuť tak samofinancovanie elektrárne.
Q Cells
HT-SAAE
Fronius
SUNGROW